Ctrl+D收藏区块链导航
RHY.com 买币不如买算力!
EQF.com 算力交易,边挖边卖!
CCcoin.com 比特币钱包,硬件密码器,不仅仅是安全!
LBU.com 矿机交易,B2B2C商城!
首页 > 行情

币种排行

# 币种 流通市值(¥) 全球指数(¥) 24H额(¥) 流通数量 24H涨幅
1 Bitcoin (BTC) 7.09万亿 379393 2473.63亿 1870.21万 + 2.59%
2 Ethereum (ETH) 2.89万亿 25005 1606.99亿 1.15亿 + 10.59%
3 Binance Coin (BNB) 6365.97亿 4149 296.92亿 1.53亿 + 3.29%
4 Dogecoin (DOGE) 5413.89亿 4.2 1029.34亿 1287.56亿 -3.88%
5 Ripple (XRP) 4602.22亿 10.14 371.68亿 454.04亿 -0.06%
6 Tether (USDT) 3534.78亿 6.44 8993.76亿 548.69亿 -0.04%
7 Cardano (ADA) 3318.27亿 10.39 231.61亿 319.48亿 -1.91%
8 Polkadot NEW (DOT) 2411.13亿 258.49 227.76亿 9.32亿 + 0.81%
9 Bitcoin Cash (BCH) 1675.8亿 8971 578.61亿 1868万 + 3.06%
10 Litecoin (LTC) 1490.56亿 2236 435.39亿 6665.48万 -0.37%
11 Uniswap (UNI) 1365.22亿 261.66 203.7亿 5.21亿 + 2.02%
12 ChainLink (LINK) 1291.59亿 312.73 198.49亿 4.13亿 -1.24%
13 Ethereum Classic (ETC) 947.15亿 814.31 1018.45亿 1.16亿 + 4.06%
14 Vechain (VET) 943.77亿 1.47 63.83亿 643.15亿 + 0.53%
15 Stellar (XLM) 906.87亿 4.01 58.94亿 226.09亿 -0.42%
16 Theta (THETA) 820.31亿 82.03 60.04亿 10亿 + 10.18%
17 Solana (SOL) 805.57亿 301.56 26.7亿 2.67亿 + 9.01%
18 Filecoin (FIL) 671.92亿 963.82 158.09亿 6971.47万 -0.18%
19 TRON (TRX) 669.83亿 0.9347 239.44亿 716.59亿 -1.89%
20 EOS (EOS) 642.49亿 67.54 434.74亿 9.51亿 + 3.47%
加载更多
RHY.com 买币不如买算力!
EQF.com 算力交易,边挖边卖!
CCcoin.com 比特币钱包,硬件密码器,不仅仅是安全!
LBU.com 矿机交易,B2B2C商城!