Ctrl+D收藏区块链导航
RHY.com 买币不如买算力!
EQF.com 算力交易,边挖边卖!
CCcoin.com 比特币钱包,硬件密码器,不仅仅是安全!
LBU.com 矿机交易,B2B2C商城!
首页 > 行情

币种排行

# 币种 流通市值(¥) 全球指数(¥) 24H额(¥) 流通数量 24H涨幅
1 Bitcoin (BTC) 6.13万亿 329223 1633.06亿 1864.43万 + 7.15%
2 Ethereum (ETH) 1.24万亿 10805 1226.48亿 1.14亿 + 8.8%
3 Tether (USDT) 2356.21亿 6.5 5789.35亿 362.69亿 -0.08%
4 Binance Coin (BNB) 2302.71亿 1543 291.86亿 1.49亿 + 7.26%
5 Cardano (ADA) 2281.12亿 7.33 391.96亿 311.12亿 + 2.73%
6 Polkadot NEW (DOT) 2027.33亿 224.94 281.87亿 9.01亿 + 7.02%
7 Ripple (XRP) 1316.94亿 3.01 126.57亿 436.85亿 + 2.59%
8 Litecoin (LTC) 778.48亿 1216 323.06亿 6399.7万 + 6.33%
9 ChainLink (LINK) 716.88亿 181.26 235.5亿 3.95亿 + 4.88%
10 Bitcoin Cash (BCH) 612.36亿 3297 224.98亿 1857.4万 + 4.64%
11 Stellar (XLM) 598亿 2.69 36.73亿 222亿 + 5.1%
12 Uniswap (UNI) 583.82亿 203.81 226.77亿 2.86亿 + 13.85%
13 NEM (XEM) 432.93亿 4.81 47.18亿 89.99亿 + 1.45%
14 Dogecoin (DOGE) 396.99亿 0.3336 138.19亿 1189.88亿 + 3.34%
15 Aave (AAVE) 326.3亿 2658 211.07亿 1227.53万 + 14.93%
16 OKB (OKB) 302.84亿 112.4 20.32亿 2.69亿 + 4.91%
17 Filecoin (FIL) 252.73亿 267.35 37.42亿 9453.18万 + 3.49%
18 Theta (THETA) 245.33亿 28.18 21.23亿 8.7亿 + 11.59%
19 TRON (TRX) 237.51亿 0.3315 124.88亿 716.59亿 + 4.3%
20 Cosmos (ATOM) 236.82亿 124.2 84.18亿 1.9亿 + 3.85%
加载更多
RHY.com 买币不如买算力!
EQF.com 算力交易,边挖边卖!
CCcoin.com 比特币钱包,硬件密码器,不仅仅是安全!
LBU.com 矿机交易,B2B2C商城!